تولید بازی های جدی تحت مبایل و PC از صفر تا صد به شرح زیر می باشد:
پیش تولید :
*دانش و خلاقیت و پرداخته ایده
*دانش فنی تولید سند مهندسی بازی
*دانش فنی تولید سند طراحی بازی