نرم افزار آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

نرم افزار تقویت حافظه برای کوذکان ADHD

نرم افزار تمرین دیکته

Previous Next

در نخستین دوره مسابقه «جایزه بازی‌های جدی» از بین 54 اثر ارسال شده بر اساس نظر داوران در بخش‌های ساخت، مبانی نظری و برنامه تجاری بازی طرلان توانست مقام اول نخست را کسب کند.