نرم افزار آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

نرم افزار تقویت حافظه برای کوذکان ADHD

نرم افزار تمرین دیکته

Previous Next

 🌷🌷 طرلان🌷🌷
مقام اول بازی آموزشی 🥇را در جشنواره «سرگرم‌آموز» که نخستین جشنواره ملی بازیهای ویدئویی آموزشی با حضور پژوهشگران، استادان و فعالان این حوزه با حمایت ستاد توسعه فناوریهای نرم و هویت ساز معاونت علمی و توسط هسته پژوهشی بازیهای رایانه ای آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، را از آن خود کرد.