در خانه یادگیری، تیمی گرد هم آمده‌ایم تا با استفاده از تکنیک‌های نوین، ابزارهایی را برای آموزش مهارت‌های لازم
در جهت زندگی بهتر برای کودکان ایران فراهم کنیم

 

هدف اصلی موسسه ما که در اصفهان واقع شده پرورش کودک متفکر، خلاق و ایده‌پرداز است فرزندان ما با مجهز شدن به مهارت‌های لازم در محیط‌های مختلف زندگی قادر خواهند بود که مسائل را حل کرده و پله‌های رشد را با تجربه‌های مثبت طی کنند

در خانه یادگیری علاوه بر برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های مهارت آموزی، نرم‌افزار‌های آموزشی نیز جهت تقویت این مهارت‌ها طراحی و پیاده‌سازی می‌شود