نرم افزار آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

نرم افزار تقویت حافظه برای کوذکان ADHD

نرم افزار تمرین دیکته

اهداف خانه یادگیری

در خانه یادگیری، تیمی گرد هم آمده‌ایم تا با استفاده از تکنیک‌های نوین، ابزارهایی را برای آموزش مهارت‌های لازم
در جهت زندگی بهتر برای کودکان ایران فراهم کنیم

هدف اصلی موسسه ما که در اصفهان واقع شده پرورش کودک متفکر، خلاق و ایده‌پرداز است
فرزندان ما با مجهز شدن به مهارت‌های لازم در محیط‌های مختلف زندگی قادر خواهند بود
که مسائل را حل کرده و پله‌های رشد را با تجربه‌های مثبت طی کنند

در خانه یادگیری بازی های جدی و نرم‌افزار‌های آموزشی جهت تقویت این مهارت‌ها طراحی و پیاده‌سازی می‌شودافتخار همکاری با همکاران